Internews Kosova trajnimet për media i ka organizuar në katër grupe kryesore:

Kemi zhvilluar trajnime cilësore për menaxhment, gazetari, teknikë të radios dhe kompjutor