Our Blog

What we post and publish is awesome!

Drejtësia në Kosovë

 

www.drejtesianekosove.com Debati televiziv Drejtësia në Kosovë – Ky emision prodhohet nga Internews Kosova për Rrjetin Ballkanik të Gazetarisë Hulumtuese. Është program i specializuar për raportime në fushën e drejtësisë, policisë dhe sigurisë, transmetimi i së cilit ka nisur në nëntor 2010. Ai prefshin debate në studio për çështje që kanë të bëjnë me drejtësinë, raportime televizive në terren dhe monitorim të gjykatave, si dhe reportazhe të gjata televizive lidhur me aktivitetet policore në terren. Qëllimi i këtij emisioni është parandalimi dhe luftimi i krimit, ndalimi i fenomeneve negative në shoqëri, përmirësimi i marrëdhënieve qytetarë – policë, përmirësimi i sigurisë së trafikut rrugor, ngritja e vetëdijes tek qytetarët e Kosovës lidhur me çështjet që kanë të bëjnë me sigurinë dhe trajtimi i problemeve të tyre.

Leave a Reply