Our Blog

What we post and publish is awesome!

Raport nga monitorimi i Testit Kombëtar të Maturës 2015

 Raport nga monitorimi i Testit Kombëtar të Maturës 2015, Afati i Qershorit 2015 Ky raport i paraqet të gjeturat e ekipeve të KALLXO.com gjatë monitorimit të Testit të Maturës për afatin e qershorit 2015.Testit të Maturës i janë nënshtruar rreth 33 mijë nxënës në 250 qendra të testimit dhe është administruar nga rreth 2,500 administrues, 800 komisionarë dhe 500 mbikëqyrës. Monitoruesit e KALLXO.com e kanë monitoruar Testin e Maturës në 19 komuna: Obiliq, Kaçanik, Suharekë, Ferizaj, Skenderaj, Lipjan, Mitrovicë, Gjilan, Malishevë, Prishtinë, Istog, Deçan, Gjakovë, Prizren, Podujevë, Pejë,Vushtrri, Klinë dhe Rahovec

Leave a Reply