Regjisor Televiziv dhe Producent

Asistent i Produksionit
 
Gazetar/Hulumtues
Zyrtare e financave
dhe e Burimeve njerëzore

Gazetar Hulumtues / Moderator Drejtësia në Kosovë

Kameraman dhe Montazhier

Kameraman/Montazhier

Gazetar

Producent / Kameraman dhe
Montazhier

Dizajner Grafik Junior

Gazetare

Albion Bellopoja

IT Assistant