Contact

Email:
[email protected]

Tel:
+38138224498

Adresa:
Internews Kosova
Mensa e Studentëve, kati i parë,
10000 Prishtinë,
Republika e Kosovës