Galeri

Zgjedhje Lokale në Kosovë 2021 #DebatPernime

Zgjedhje Lokale në Maqedonia e Veriut 2021 #DebatPernime

Xhirime live në konferenca

Seminar Trajnues me Kryeprokurorët, Prokurorët dhe Zyrtarët e Komunikimit

Trajnim në Prokurorinë e Shtetit

Dita lll

Trajnim në Prokurorinë e Shtetit

Dita ll

Trajnim në Prokurorinë e Shtetit

Dita l

Greg Delawie dhe Ditmir Bushati vizitojnë ‘Jeta në Kosovë’

Debat : Prishtinë – Pjesëmarrja e grave në vendimmarrje

Debat : Pejë – Mjedisi në Kosovë: Uji, Ajri, Toka

Debat : Prizren – Pajtimi shoqëror dhe toleranca fetare

Debat : Gjilan – Ekonomia në Kosovë

Debati: Mitrovica e Veriut – Qasja në dokumente

Debat : Prishtinë – Rinia e Kosovës