Emision TEMA: “A është e mundur të shkruhet historia, pa fyer të tjerët

  • Home / Emision TEMA: “A është e mundur të shkruhet historia, pa fyer të tjerët

Emision TEMA: “A është e mundur të shkruhet historia, pa fyer të tjerët

  • by internewskosova |
  • Comments off

TEMA: “A është e mundur të shkruhet historia, pa fyer të tjerët

Jusuf Buxhovi dhe Enver Rexhaj nga Kosova, dhe Çedomir Antiq dhe Momqillo Pavlloviq nga Serbia, shpesh gjatë debatit pranuan të mos pajtohen, por të gjithë këta historianë të respektuar, theksuan nevojën për bashkëpunim të dyanshëm ndërmjet historianëve kosovarë dhe atyre serbë.

“Historia nuk ndryshon asnjëherë, por perceptimi për të shpesh ndryshon” dhe “historia shumë shpesh është keqpërdorur për të arritur synime politike”, ishin dy pika të tjera kryesore për të cilat këta historianë u pajtuan gjatë këtij debati interesant dhe informues.

Historianët që marrin pjesë në këtë debat televiziv të organizuar nga Internews Kosova dhe BIRN-i u pajtuan gjithashtu se tekstet shkollore të historisë nuk duhet të përmbajnë fjalë urrejtjeje dhe nuk duhet të hezitojnë të tregojnë të vërtetën, si në Serbi ashtu dhe në Kosovë.

Pavarësisht dallimeve të thella dhe akuzimeve të dyanshme, panelistët i ofruan njëri-tjetrit shkëmbim të informacionit dhe dokumentacione për hulumtimet e tyre të ardhshme shkencore.

Premiera e debatit do të shfaqet më 7 janar, nga ora 22:30, në RTV21.

___________________________________________________________________

U drugoj epizodi serije televizijskih debata “Tema” o neformalnom dijalogu između Kosova i Srbije, četiri istoričara, po dvoje sa svake strane, raspravljaju na temu “Da li je moguće pisati istoriju bez vređanja drugih?“.

Jusuf Budžovi i Enver Redžaj sa Kosova i Čedomir Antić i Momčilo Pavlović iz Srbije često u toku debate priznaju da se ne slažu, međutim, sva četvorica uglednih istoričara su istakli potrebu za uzajamnom saradnjom kosovskih i srpskih istoričara.

“Istorija se nikada ne menja, ali se njena percepcija često menja” i “istorija se veoma često zloupotrebljavala za postizanje političkih ciljeva”, su naredne dve tačke o kojima su se ovi istoričari složili tokom ove interesantne i informativne debate.

Istoričari koji učestvuju u ovoj televizijskoj debati u organizaciji Internews Kosova i BIRN-a složili su se i po pitanju da školski udžbenici istorije ne treba da sadrže reči mržnje i da u Srbiji i na Kosovu ne treba da se ustručavaju da pokažu istinu.

Bez obzira na duboke razlike i obostrane optužbe, panelisti su jedni drugima ponudili razmenu informacija i dokumentaciju za njihova buduća naučna  istraživanja.

Premijera debate će se emitovati 7. janara, od 22:30 sati na RTV 21.