Emision TEMA: Kosova e Serbia debatojnë për Trepçën dhe varshmërinë ekonomike

  • Home / Emision TEMA: Kosova e Serbia debatojnë për Trepçën dhe varshmërinë ekonomike

Emision TEMA: Kosova e Serbia debatojnë për Trepçën dhe varshmërinë ekonomike

  • by internewskosova |
  • Comments off

TEMA: Kosova e Serbia debatojnë për Trepçën dhe varshmërinë ekonomike.

Në vazhdën e dialogut jo-formal Prishtinë-Beograd, ekonomistët flasim për shkëmbimin dhe ndërvarshmërinë ekonomike mes Kosovës dhe Serbisë, importin dhe eksportin e produkteve të tyre!

Sa e dikton politika rrjedhën ekonomike? A mund të mbijetojnë Serbia dhe Kosova pa shkëmbim të ndërsjellët ekonomik? A është ky shkëmbim i bazuar në kushte të njëjta?

Po ashtu sfidohet edhe potenciali ekonomik në veri të Kosovës, respektivisht panelistët flasin për kombinatin Trepça dhe Gazivodën.

Sa është e varur Kosova prej këtyre dy aseteve? Kush e administron Trepçën e Gazivodën? Cilat janë rezervat dhe potencialet për eksploatim?

Për të shtjelluar këto tema, janë ftuar përfaqësues të dy odave ekonomike, Safet Gërxhaliu e Mihajllo Vesoviq, bashkë me njohës të burimeve nëntokësore energjetike në Kosovë si ish-drejtori i Trepçës, Nazmi Mikullovci, dhe Radoman Rabrenoviq, drejtori i Institutit Gjeologjik të Serbisë.

Episodi i tretë i debateve Kosovë-Serbi, do të transmetohet të hënën në ora 22:30 në RTV21.

___________________________________________________________

Debata: Kosovo-Srbija Ekonomska Razmena i Trepca

U nastavku neformalnog dijaloga između Prištine i Beograda, ekonomisti govore o ekonomskoj razmeni i međuzavisnosti Kosova i Srbije, uvozu i izvozu njihovih proizvoda!

U kojoj meri politika diktira privredne tokove? Da li Srbija i Kosovo mogu da prežive bez međusobne ekonomske razmene? Da li se ova razmena obavlja na osnovu istih uslova?

Takođe, razmatra se i privredni potencijal na severu Kosova, tačnije panelisti razgovaraju o kombinatu Trepča.

U kojoj meri Kosovo zavisi od rudnih bogatstva? Ko upravlja Trepčom? Kolike su rezerve i potencijal za eksploataciju?

Radi razrade ovih tema, pozvani su predstavnici dve privredne komore, Safet Grdžaljiu i Mihajlo Vesović, kao i poznavaoci podzemnih energetskih resursa na Kosovu,bivši direktor Trepče, Nazmi Mikulovci i

Radoman Rabrenović, direktor Geološkog instituta Srbije. Debata Tema je produkcija Internews Kosova u saradnji sa BIRN u Srbiji i na Kosovu.

Tema će biti emitovana ove subote, 25. maja 2013. godine u 19:00 časova na RTV PINK 2.

TV debate “Tema” su radjene u saradnji Internews Kosova, BIRN Kosova i BIRN Srbije uz pomoc Minstarstva spoljnih poslova Velike Britanije.