Emision TEMA: Veteranët e luftës nga Kosova dhe Serbia

  • Home / Emision TEMA: Veteranët e luftës nga Kosova dhe Serbia

Emision TEMA: Veteranët e luftës nga Kosova dhe Serbia

  • by internewskosova |
  • Comments off

Emision TEMA: Veteranët e luftës nga Kosova dhe Serbia

Nuk janë më në istikame përballë njëri-tjetrit, me armë në dorë, si gjatë kohës së luftës, por përballen përsëri në një debat. Emisioni “Tema” i kësaj jave, një urë televizive Prishtinë-Beograd ballafaqon veteranët e UÇK-së dhe ata të ish-ushtrisë së Republikës Federale të Jugosllavisë.

Veteranët e UÇK-së dhe ata të ish-ushtrisë së Republikës Federale Jugosllave, një krijesë që përbëhej nga Serbia e Mali i Zi gjatë luftës së Kosovës, do të përballen edhe një herë mes veti, këtë radhë jo me fuqinë e armëve, por me atë të argumenteve.

Edicioni i ri i emisionit “Tema” do të bëjë bashkë në një debat përmes urës televizive Prishtinë-Beograd, ish-ushtarët armiq, që tash jetën e shohin ndryshe.

Në debat nga studioja në Beograd do të marrin pjesë Dejan Ivanoviq e Veroljub Smiljkoviq dhe Lirak Çelaj e Gazmend Fazliu nga studioja e Prishtinës.

Dejan Ivanoviq, është veteran lufte nga Krushevci. Në kohën e luftës në Kosovë ka qenë duke e kryer shërbimin e rregullt ushtarak. Në muajin maj të vitit 1999, është plagosur gjatë betejës së Koshares.

“Unë kam qenë duke kryer obligimin tim ndaj shtetit”, thotë Ivanoviq gjatë debatit që do të transmetohet sonte në Radio-Televizionin 21.

Lirak Çelaj që vepronte në Zonën Operative të Llapit të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, në të njëjtin debat thekson se e ka vështirë të ndodhet përballë dy ushtarëve serbë që luftuan në Kosovë, por e pranon se një përballje e tillë me fjalë duhet të ndodhë.

“Ne nuk kemi rrugë tjetër për të ndjekur dhe politika duhet të luajë rolin e saj”, thotë Çelaj, i cili në Kosovë njihet si aktor.

Veroljub Smiljkoviq, pjesëmarrësi tjetër i debatit mes ushtarëve është gjithashtu nga Krushevci. Në vitin 1998 është plagosur kur po çonte ushqime për ushtarët në zonën e Shtimes. Ai tash udhëheq organizatën “Mbrojtësit e Paqes” dhe kërkon që të ketë bashkëpunim me veteranët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.

“Është e rëndësishme të kuptohet se ne duhet të punojmë për ndërtimin e paqes. Lufta është e keqja më e madhe që i ka ndodhur njerëzimit”, thotë Smiljkoviq.

Për paqe tash mendon edhe Gazmend Fazliu, veteran i UÇK-së që thotë se është koha e bashkëpunimit dhe e krijimit të një atmosfere të paqes.

Veteranët e të dy anëve të luftës janë përballur për herë të parë në një debat televiziv.

Ata në emisionin “Tema” do të diskutojnë edhe për mundësinë e tejkalimit të problemeve dhe për mënyrën si të arrihet paqja. Veteranët do të flasin edhe për statusin e tyre në të dy vendet, mënyrën se si trajtohen ata nga shtetet dhe çfarë jete bëjnë.

Kur flasin veteranët gjithmonë kujtohet edhe lufta.

“Shpresoj që kurrë të mos ndodh një gjë e tillë [lufta], por nëse ndodh dhe është nevoja unë prapë do të luftoja”, thotë Gazmend Fazliu.

Ky edicion i emisionit “Tema” transmetohet sot në orën 22 e 30 në RTV 21.


Bivši neprijateljski vojnici u televizijskoj debati

Iako se više ne nalaze u rovovima jedni nasuprot drugima sa oružjem u ruci kao u ratno vreme, sada  se ponovo sučeljavaju, ali u debati. Ovonedeljna emisija “Tema”, televizijski most između Prištine i Beograda, sučeljava veterane OVK-a i bivše Vojske Savezne Republike Jugoslavije.

Veterani OVK-a i bivše Vojske Savezne Republike Jugoslavije, kreature koju su sačinjavale Srbija i Crna   Gora tokom rata na Kosovu, ponovo će se međusobno suočiti, ali ovaj put ne snagom oružja, već snagom argumenata.

Novo izdanje emisije „Tema“ okupiće u jednoj debati, a putem televizijskog mosta između Prištine i Beograda, bivše neprijateljske vojnike, koji sada drugačije gledaju na život.

U debati će iz studija u Beogradu učestvovati Dejan Ivanović i Veroljub Smiljković, a Ljirak Čeljaj i Gazmend Fazljiu iz studija u Prištini.

Dejan Ivanović je ratni veteran iz Kruševca. On je u vreme rata bio na odsluženju redovnog vojnog roka. U maju 1999. godine ranjen je tokom Bitke na Košarama.

“Ja sam ispunjavao svoju dužnost prema državi“, kaže Ivanović u toku debate koja će se večeras emitovati na Radio-televiziji 21.

Ljirak Čeljaj, koji je bio aktivan u Operativnoj zoni Lab Oslobodilačke vojske Kosova, u ovoj debati ističe da mu je teško što se nalazi preko puta dvojice srpskih vojnika koji su ratovali na Kosovu, ali priznaje da se ovakvo verbalno sučeljavanje moralo desiti.

“Mi nemamo drugi put koji treba da sledimo i politika mora da odigra svoju ulogu“, kazao je Čeljaj, koji je na Kosovu poznat kao glumac.

I Veroljub Smiljković, jedan od učesnika u debati između vojnika, takođe je iz Kruševca. On je 1998. godine ranjen dok je prebacivao hranu vojnicima u Zoni Štimlje. Trenutno se nalazi na čelu organizacije „Graditelji mira“ i zalaže se za postojanje saradnje sa veteranima Oslobodilačke vojske Kosova.

“Važno je da se shvati da moramo da radimo na izgradnji mira. Rat je najveće zlo koje se dogodilo  čovečanstvu“, kaže Smiljković.

O miru sada razmišlja i Gazmend Fazljiu, veteran OVK-a, koji kaže da je sada vreme saradnje i uspostavljanja atmosfere mira.

Ovo je prvi put da se veterani dve zaraćene strane sučeljavaju u jednoj televizijskoj debati.

Oni će u emisiji „Tema“ diskutovati i o mogućnosti prevazilaženja problema i o načinu na koji treba da se postigne mir. Veterani će razgovarati i o svom statusu u obe zemlje, o tome kako se države odnose prema njima i o tome kako žive.

Veterani se dok razgovaraju stalno prisećaju rata.

“Nadam se da se to [rat] nikada više neće dogoditi, ali i u slučaju da se dogodi i ako to bude potrebno, ja ću se ponovo boriti“, kaže Gazmend Fazljiu.

Ovo izdanje emisije „Tema“ emituje se danas u 22 sata i 30 minuta na RTV 21.