Gazeta Jeta në Kosovë

  • Home / Gazeta Jeta në Kosovë

Gazeta Jeta në Kosovë

  • by internewskosova |
  • Comments off

www.gazetajnk.com – Gazeta Jeta në Kosovë është medium në gjuhën shqipe i nisur në Shtator, 2011, me synim ofrimin e informacionit objektiv dhe analizën e tij duke ndjekur standardet e gazetarisë botërore. Para së gjithash, ajo fokusohet në kualitetin e institucioneve publike me hulumtime përkatëse si zhanri i saj dominues i raportimit. Gazeta JnK është prodhim i Internews Kosova dhe Rrjetit Ballkanik të Gazetarisë Hulumtuese – BIRN.