Erdonita Ahmeti

Erdonita Ahmeti

  • by internewskosova |
  • Comments off

Erdonita iu bashkua ekipit të Internews Kosova si Asistente në Administratë dhe Financa në tetor të vitit 2021. Ajo ka mbaruar shkollën e mesme për shkenca natyrore ndërsa tani vazhdon studimet në Fakultetin për Shkenca Kompjuterike.

Erdonita ka punuar në biznese private si zëvendës menaxhere, ka mbajtur kurse private dhe ka ofruar punë vullnetare në organizata të ndryshme për të mirën e komunitetit dhe njerëzve në nevojë.

Erdonita është person i gjallë dhe me plot energji pozitive. Nëse ajo me të vërtetë dëshiron diçka do t’ia dalë sepse për të asgjë nuk është e pamundur.