Tema

Tema

  • by internewskosova |
  • Comments off

Tema – është programi më i ri televiziv, i cili paraqet një koncept unik të zhvilluar nga Interneës Kosova në bashkëpunim me BIRN Kosovën dhe BIRN Serbinë. Bazuar në supozimin që deri më tani është bërë pak që që të organizohen debate të tilla, ne kemi menduar që duke prodhuar një seri të debateve dhe reportazheve televizive të cilat bashkojnë serbët dhe shqiptarët që të diskutojnë kualitetin e jetes atëherë do të krijohet një platformë joformale për dialogun në mes të palëve të interesit në Kosovë dhe Serbi