Home

PËR NE

Internews Kosova është një Organizatë Jo-Qeveritare, e themeluar në vitin 1999 dhe është anëtare e rrjetit ndërkombëtar të organizatave të ngjashme Internews International.

Internews Kosova ka arritur të zhvillojë projekte nga fusha e trajnimit për media dhe prodhimit të produkteve mediale falë përkrahjes partnërëve të mëposhtëm:   Balkan Investigative Reporting Network UNDP European…

PRODHIMET MEDIALE


BIRN dhe Internews Kosova Publikuan Raportin e 10-të Jubilar të Monitorimit të Gjykatave

Gjykatat e Kosovës duhet të punojnë më shumë në mënyrë që trajtimi i rasteve të paraburgimit në procedurën paraprake të jetë jetë më korrekt, thotë Raporti i Monitorimit të Gjykatave në Kosovë për vitin 2016.

PARTNERËT

Internews Kosova ka arritur të zhvillojë projekte nga fusha e trajnimit për media dhe prodhimit të produkteve mediale falë përkrahjes partnërëve të mëposhtëm:   Balkan Investigative Reporting Network UNDP European…